Famous book writer

अक्सर एग्जाम में आते हैं… रट लो

पुस्तके ~~~~~~~ लेखक

1. अर्थशास्त्र ****** चाणक्य

2. अष्टाध्यायी ****** पाणिनी

3. इंडिका ****** मेगास्थनीज

4. कामसूत्र ****** वात्स्यायन

5. राजतरंगिणी ****** कल्हण

6. स्पीड पोस्ट ****** सोभा-डे

7. लाइफ़ डिवाइन ****** अरविन्द घोष

8. डिवाइन लाईफ ****** शिवानन्द

9. इटरनल इंडिया ****** इंदिरा गांधी

10. माई टुथ ****** इंदिरा गांधी

11. मिलिन्दपन्हो ****** नागसेन

12. शाहनामा ****** फिरदौसी

13. बाबरनामा ****** बाबर

14. अकबरनामा ******अबुल फजल

15. हुमायूँनामा ****** गुलबदन बेगम

16. विनय पत्रिका ****** तुलसीदास

17. गीत गोविन्द ****** जयदेव

18. बुद्धचरितम् ****** अश्वघोष

19. यंग इंडिया ****** महात्मा गांधी

20. मालगुडी डेज ****** आर०के० नारायण

21. काव्य मीमांसा ****** राजशेखर

22. हर्षचरित ****** वाणभट्ट

23. सत्यार्थ-प्रकाश ****** दयानंद सरस्वती

24. मेघदूत ****** कालिदास

25. मुद्राराक्षस ****** विशाखदत्त

जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करें

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s